10. Carrer Sant Pere

Tot el territori espanyol conquerit pels feixistes estava sembrat de petits camps d’aviació d’on sortien els mortífers aparells. Els més propers a les nostres terres eren els de Balaguer, Monreal del Campo (Terol), Sòria, Saragossa i Sarinyena.

La superioritat tant nombrosa com tècnica dels aparells rebels era notòria. Les trameses soviètiques eren minses a causa dels bloquejos navals del Tractat de no-intervenció firmat a Munich. Enfront dels petits Polikarpov dels republicans hi havia els més moderns Heinkels, Junkers i Messerchmit alemanys i els Saboia italians. Entre ambdues forces ( i també directament l’aviació franquista) es repartien els atacs a les poblacions catalanes. Tot i que en els comunicats de guerra feixistes se citaven objectius militars, el veritable traçat de les bombes indicava totalment uns objectius civils.

Carretó al mig de les runes del Carrer Sant Pere

Detall d'una casa destruïda amb una xemeneia en peu al fons