2. Carrer Josep Soler

La calma que s’establí després del primer bombardeig, amb el front estabilitzat a Lleida i amb la Batalla de l’Ebre a una considerable distància, va fer que molts dels que havien marxat a les cabanes tornessin. I així va passar el temps fins al fatídic 25 de novembre de 1938.

Aquell dia, una esquadrilla de deu Junkers alemanys atacà les Borges Blanques. Venien de la part de Lleida i van sobrepassar les noves defenses antiaèries instal·lades en camions “Katiuska” entre Juneda i les Borges. La campana repicà dos cops i tothom, espaordit, va fugir cap als refugis.

Segons diverses fonts, les Borges Blanques fou duríssimament bombardejada i més de quaranta edificis foren destruïts totalment. Els carrers més afectats foren la Plaça, el carrer de Santiago Rusiñol, el carrer de la Carnisseria i el carrer de l’Hospital; pràcticament, tot el centre històric.

Fotografia antiga del Carrer Josep Soler

Carrer Josep Soler ple de runes