Carta de serveis de l'Ajuntament de les Borges Blanques

Amb l’objectiu de reforçar la qualitat dels serveis prestats a la ciutadania i la informació pública, l’Ajuntament de les Borges Blanques ha elaborat un recull de cartes de serveis.

S’impulsa així la gestió de la qualitat i el compliment de la normativa en matèria de transparència i bon govern, concretament l’article 59 de la Llei 19/2014, del 29 de desembre, de transparència accés a la informació pública i bon govern.

Què és una carta de serveis?

Les cartes de serveis són documents públics mitjançant els quals s’informa a la ciutadania dels serveis públics que s’ofereixen, tant d’abast intern com extern, així com, de les condicions d’accés, els compromisos de qualitat adquirits, i els drets i deures que tenen els ciutadans en qualitat d’usuaris de les prestacions municipals.

Anualment, totes elles són avaluades i revisades, ja que constitueixen un instrument viu, sotmès a un seguiment i avaluació periòdica i transparent. Són també una eina de gestió, ja que implica respondre millor a les necessitats i expectatives de les persones usuàries del servei i permet manifestar el seu rendiment i eficàcia públicament.

Finalitat de les cartes de serveis

– Apropar l’administració a la ciutadania.

– Informar dels serveis que presta l’Ajuntament de Prats de Lluçanès

– Treballar per garantir a la ciutadania el dret a una bona administració establint un nivell adequat de qualitat dels serveis i controlant el seu manteniment.

A qui van dirigides?

S’orienten a la satisfacció de les necessitats i expectatives dels usuaris dels serveis municipals.

Contingut de les cartes de serveis

Totes les cartes de serveis presenten la mateixa estructura:

– Què fem?

– Què oferim?

– A qui ens adrecem?

– El nostre compromís

– Contacte (adreces, telèfons i horaris)

– Compliment dels compromisos