12. Carrer La Font

Perspectiva del Carrer la Font

Després del primer bombardeig a les Borges, el 2 d’abril de 1938, que va ser el més mortífer, la situació va ser realment tranquil·la, excepte les operacions de la batalla del Segre. Aquesta calma aparent va durar fins a final de l’any 1938.

La població de les Borges distava 25 quilòmetres de la línia de front i el moviment de tropes era incessant. La partida dels masos era el centre operacional de diverses divisions republicanes i l’edifici de Cal Paco era l’estat major del cos d’exèrcit.

Persones al mig de les runes del carrer