El futur del món de l'oli

Hi ha uns quants punts que són bàsics per entendre la importància passada, present i sobretot futura, de l'oli per a la comarca com a font de riquesa principal (en alguns pobles quasi única):

  • Importància de la millora de la producció, elaboració i comercialització de l'oli de Les Garrigues.
  • Manteniment de la qualitat i del prestigi internacional que comporta.
  • Importància de l'arribada de l'aigua i de la millora de la xarxa de comunicació, reclamades amb intensitat des de principis de segle.

Aquests són breument els punts en què caldria incidir si realment allò que es pretén és redistribuir la riquesa al país i treure la comarca de la depressió econòmica, produïda majoritàriament per l'esfondrament del món de l'oli, que va tenir lloc durant els anys vint del segle actual.

Són diversos els factors a tenir en compte en el futur de la comarca: millores en la producció, elaboració i comercialització de l'oli, aprofitar-ne la repercussió turística...

G. Guillaumet, en les conclusions del I Simposi de l'olivera arbequina a Catalunya dóna una visió clara de quina és la situació actual i quines són les orientacions que cal seguir pel futur del sector oliverer des de diversos àmbits: producció, elaboració i comercialització.

Així doncs, sembla clar que el futur de l'oli passa per tres factors claus:

  • L'arribada de l'aigua. Pren aquí una importància cabdal el canal Segarra-Garrigues (o Supercanal, com era conegut en els inicis del nostre segle) ja que asseguraria una regularitat de collites i un augment de producció.
  • La recollida mecanitzada. La recollida mecanitzada ha de fer possible, en les zones en què l'orografia ho permeti, millorar la fase d'obtenció de l'oliva i abaratir-ne els costos. Sí que és cert que aquest nou sistema de plantació de l'olivera ha d'anar acompanyat de l'opció de reg per garantir el creixement de l'arbre i el fruit.
  • La comercialització. La comercialització és sens dubte el repte més important del sector. Donar-se a conèixer com a producte únic i arribar al client amb un envà adequat i singular permetran fer-se un lloc no ja com a productors sinó com a venedors d'un producte únic, per tant la venda a granel ha de tendir a reduir-se.