L'Ajuntament de les Borges Blanques obrirà un nou expedient sancionador a l'empresa Europistachios per infraccions urbanístiques

31/05/2024

Després de la rebaixa de la multa, l'empresa va presentar un escrit d'interposició al·legant la reparació de les afectacions al terreny protegit. Passat el termini reglamentari, s'obrirà un nou expedient perquè l'empresa faci front a la sanció per les infraccions urbanístiques que va cometre sense llicència.

 

D’altra banda, durant el ple municipal de maig, l'equip de govern ha anunciat que aposta pel fàrmac anticonceptiu de nicarbazina per controlar les plagues de coloms al municipi, respectant la llei de benestar animal. En els pròxims dies, començarà amb la utilització del fàrmac als punts de nidificació i alimentació dels coloms ja identificats.

 

Durant el ple municipal de febrer de l'Ajuntament de les Borges Blanques, es va aprovar la sanció urbanística a l'empresa Europistachios en matèria urbanística, després que iniciés diverses actuacions sense llicència municipal que afectaven jaciments històrics. L'empresa denunciada va rebre una sanció molt greu i greu, una multa que després es va veure rebaixada en presentar una memòria de restauració arqueològica, l'inici de la sol·licitud de la llicència i un compromís amb el Departament de Cultura i Agricultura per a reparar les possibles afectacions al terreny protegit, havent de fer front a una sanció de 38.143,98 euros. 

Durant l'últim ple municipal, en data de 26 de març, l'empresa Europistachios va presentar un escrit d'interposició de recurs de reposició contra l'acord del ple, on al·legava la caducitat del procediment anterior, que ha estat aprovat durant la celebració del ple municipal després que hagués passat el termini reglamentari. No obstant això, s'obrirà un nou expedient sancionador perquè les infraccions urbanístiques que va cometre l'empresa de producció de pistatxos no han prescrit.

Modificació del pressupost municipal 2024 mitjançant suplement de crèdit 

Durant la celebració del ple ordinari de maig s'ha aprovat una modificació del pressupost municipal del 2024, mitjançant un suplement de crèdit, destinat a la primera fase de la construcció del nou dipòsit d'aigua potable. S'han afegit 113.000 euros per la previsió d'un possible increment del preu d'execució final, que es finançarà amb capital del romanent de tresoreria. Aquest augment de capital també permetrà resguardar una part de l'antic dipòsit com a patrimoni històric de la capital garriguenca, que estava construït amb formigó armat que data de l'època de Francesc Macià.

També s'ha fet un increment al pressupost pel que fa al cost dels Serveis Socials que l'Ajuntament de les Borges Blanques abona al Consell Comarcal, passant d'uns 50.000 euros a més de 90.000 euros.

Durant el desenvolupament del ple municipal de maig s'han aprovat dues modificacions més del pressupost municipal, mitjançant suplement de crèdit, pel que fa a inversions. La primera fa referència als arranjaments del carrer Pere Mias, on es destinaran uns 140.000 euros més del pressupost que estava previst, unes obres que començaran a licitar-se al mes d'agost. Una altra modificació de la inversió de pressupost serà per la renovació de la xarxa de l'aigua del carrer Sant Pere, Sant Josep i Olivo, on s'haurà d'afegir una inversió de 175.000 euros més del que estava previst, a causa de no rebre una de les subvencions previstes.

Tractament de les plagues de coloms 

L'equip de govern, després de dur a terme una diagnosi de l'afectació de les plagues de coloms al municipi, ha anunciat que aposta pel fàrmac anticonceptiu de la nicarbazina per controlar la població de coloms. En aquest sentit, a partir del mes de juny, començarà amb la utilització d'aquest producte als punts de nidificació i alimentació dels coloms ja identificats.

La utilització d'aquest fàrmac compleix amb la llei de benestar animal i busca una gestió ètica de les plagues de coloms, sense afectar a altres aus ni al medi ambient.

L'Ajuntament de les Borges Blanques signa un acord de suport al Correllengua, que enguany dedicarà a la figura de la lingüista M. Carme Junyent i Figueras i es farà el 27 de juliol 

Durant la celebració del ple municipal de maig, l'equip de govern de l'Ajuntament de les Borges Blanques ha signat un acord de la Coordinadora d'Associacions per la Llengua catalana (CAL) per impulsar la 28a edició del Correllengua, que vol reivindicar l'ús de la llengua catalana com un element integrador que permet que una societat plural com la catalana generi una identitat col·lectiva, promovent activitats al voltant de l'ús de la nostra llengua, lluitant per la cohesió social arreu del territori de parla catalana i fomentant el sentiment de pertinença al país. 

A les Borges Blanques, el Correllengua 2024 se celebrarà el dissabte, 27 de juliol, i estarà dedicat a la figura de la lingüista M. Carme Junyent i Figueras, traspassada l'any passat, amb l'objectiu de reivindicar la seva obra i retre-li l'homenatge que li correspon per la tasca que ha desenvolupat entorn de les llengües minoritzades en general i de la llengua catalana en particular. 

L'acord, signat per l'ens municipal de les Borges Blanques, dona suport al Correllengua 2024 com a instrument reivindicatiu de la societat a favor de la plena normalització en l'ús social de la llengua arreu dels territoris de parla catalana i a favor de la seva unitat. També dona suport a les entitats i els grups municipals interessats en organitzar el Correllengua i l'Ajuntament es compromet a aportar la infraestructura i l'ajuda necessària per al bon desenvolupament de les activitats programades.

Amb aquest acord, l'ens municipal es compromet a donar suport a les iniciatives de voluntariat promogudes per la CAL i encaminades a facilitar l'apropiació i l'ús de la llengua catalana oral entre persones i col·lectius, especialment entre la població nouvinguda. Finalment, l'Ajuntament de les Borges Blanques es compromet a fer una aportació econòmica, si s'escau, per a l'organització dels actes i el bon funcionament del Correllengua 2024. Un cop signat l'acord, es farà arribar a la seu nacional de la CAL. 

Les Borges Blanques, 31 de maig de 2024.

Ple Ordinari