Intervenció d'urgència al clavegueram del carrer la Font

Dos anys després d'haver-se detectat un deteriorament greu al clavegueram del primer tram del carrer la Font, aquesta darrera setmana la situació ha empitjorat de manera notòria.

L'embús actual no només ha provocat l'entrada d'aigua en alguns baixos de les cases, sinó que ha obligat a practicar algun forat a la part baixa de les façanes posteriors per donar sortida a aquesta aigua de clavegueram.

Tot plegat ha precipitat la decisió d'obrir el carrer per practicar un bypass provisional i desviar l'aportació d'aigua de sanejament del carrer Sant Pere al col·lector d'aigües pluvials de la Font, per reduir així el volum que rep el clavegueram del carrer de la Font, ara mateix col·lapsat.

Després de Setmana Santa s'afrontarà la instal·lació definitiva d'uns 30 metres de col·lector nou que suposarà l'obertura d'una rasa considerable que afectarà el trànsit de tot el carrer. La previsió a mitjà termini és la de substituir la resta de col·lector del carrer, també força malmès.

carrer la Font