El pressupost 2020 de les Borges creix prop d’un 24%

19/12/2019

En aquest sentit, l’alcalde Enric Mir va exposar que la majoria d’aquests nous recursos provenen d’aportacions externes d’altres administracions, per a poder afrontar la construcció de l’arxiu comarcal, el nou camp de futbol 7 i els nous vestidors, la renovació d’una part de l’enllumenat més deficient dels carrers, i la reparació tant de l’espai de la Font Vella com dels camins malmesos pels aiguats de finals d’octubre; i l’ajut per finançar una estació de recàrrega, de nova generació, per a vehicles elèctrics.

Pel que fa a les actuacions previstes, Mir va afegir la reforma de dos vials i de la seva xarxa de sanejament, tal com estava compromès, com és una part del carrer Montserrat juntament amb el carrer Pau Macià, i a la vegada el primer tram del Raval de Lleida, fins a la plaça Ramon Arqués. L’alcalde va indicar que també contemplen l’inici de les obres del nou Teatre polivalent i la substitució del sistema de refrigeració i ventilació del pavelló poliesportiu, més eficients i més adequats en l’àmbit sonor per a representacions. Finalment, també preveuen incorporar al Parc del Terrall una instal·lació molt necessària com és un bany públic.

Més de 2 milions i mig al capítol d’inversions

Mir, que també ostenta la cartera d’Hisenda, va senyalar que “Possiblement, la ciutadania es preguntarà com aconseguim un gruix d’inversions com aquest, per valor de 2.645.959,77 euros, i poc habitual al nostre Ajuntament, sobretot si tenim en compte que el pagament a proveïdors està completament sanejat i hem rebaixat a menys de la meitat l’endeutament heretat. Doncs, en part és gràcies a haver liquidat el préstec més important existent, que ha durat 15 anys, subscrit l’any 2004 per valor de 4,2 milions d’euros, per eixugar els deutes contrets fins al moment i pendents de pagament. Per tant, això suposa un estalvi significatiu, passant d’amortitzar 445.000 euros encara el 2019 a 177.000 euros per aquest 2020. I en aquesta mateixa línia hem de mencionar les concessions municipals, com és la gestió de l’aigua i altres espais de titularitat municipal, que suposaran uns majors ingressos de prop de 150.000 euros”.

La resta de capítols

Finalment, per capítols, destaquen el capítol 2, destinat a despesa corrent, manteniment i serveis, per un import de 2.973.321 euros; seguit del número 6, el d’inversions -definit anteriorment-; i el de personal propi, el capítol 1, que puja 2.579.010 euros; i continua amb el capítol 4, destinat a transferències corrents a altres administracions, subvencions a entitats, convenis, línies d’ajuts a la Promoció Econòmica i altres despeses similars, que ascendeix a 842.052,50 euros.

Altres punts del Ple

En la sessió també es va aprovar inicialment l'expedient 06/2019 de modificació del pressupost municipal 2019 mitjançant suplement de crèdit, amb 7 vots a favor de l'equip de govern i 6 abstencions de Borges per la República; es va dur a terme l’aprovació inicial de la modificació de l'ordenança reguladora de les bases per a la concessió de subvencions en matèria de promoció econòmica, que va ser aprovada per la unanimitat dels 12 regidors presents; la formalització d'una operació de tresoreria amb una entitat establerta a la ciutat per un valor de 200.000 euros, amb 7 vots a favor de l'equip de govern i 6 abstencions de Borges per la República; i, finalment, una moció per reclamar la nul·litat de la sentència i la llibertat immediata d'Oriol Junqueras i la resta de presos i preses politiques, que va ser aprovada per la unanimitat dels 13 regidors.

El pressupost 2020 de les Borges creix prop d’un 24%