El Ple de les Borges reforça els controls interns de gestió econòmica

26/01/2023

El Ple Ordinari de l'Ajuntament de les Borges Blanques d'aquest dijous, 26 de gener, ha servit per donar compte del pla anual de control financer del consistori per a l'exercici 2023. Es tracta d'un document que incorpora regles, tècniques i procediments d'auditoria amb la finalitat d'aconseguir millores substancials en l'exercici del control intern de l'Ajuntament.

La sessió també ha aprovat per unanimitat la concertació d'una operació de tresoreria per import de 540.000 euros amb l'entitat Banc Sabadell. Es tracta de la renovació d'un préstec a dotze mesos per atendre les necessitats de liquiditat i el dia a dia de l'Ajuntament. Igualment, el ple ha aprovat per unanimitat la Relació de Llocs de Treball de l'Ajuntament de les Borges per a l'any 2023, que inclou un increment del 2,5% les retribucions complementàries fixes i periòdiques dels funcionaris, tal com marca la llei.

Mocions

En l'àmbit de les mocions, la sessió ha servit per debatre quatre propostes del grup de Borges per la República. En primer lloc, s'ha proposa la redacció d'un informe tècnic i jurídic d'enderrocament d'un l'immoble d'habitatges del carrer la Font, que mai no han estat habitats atès que la seva construcció es va paralitzar arran de la crisi econòmica del 2008. En aquest sentit, l'Equip de Govern hi ha votat en contra i la moció no ha prosperat, perquè consideren, tal com ha explicat l'alcaldessa Núria Palau, que l'opció més viable per aquest bloc és la rehabilitació per destinar-lo, o bé al lloguer jove, o bé al lloguer social.

En segon lloc, el grup de Borges per la República ha proposat la redacció de les bases i convocatòria per a la constitució d'una borsa de treball de socorristes per a les piscines municipals i l'Equip de Govern hi ha votat en contra en considerar que el fet de tenir una borsa no garanteix la disposició de professionals. En aquest sentit, s'ha argumentat que actualment es fan concursos públics per tal que una empresa del sector s'encarregui d'aportar els i les socorristes, davant la manca de professionals en aquest sector. Igualment, l'Equip de Govern s'ha compromès a modificar les bases del concurs per tal que el coneixement del català sigui un requisit indispensable per poder exercir de socorrista a les piscines borgenques.

En tercer lloc, el grup de Borges per la República ha presentat una moció per a la constitució d'un Consell Escolar Municipal i la redacció del reglament pertinent i ha estat aprovada per unanimitat. En quart i darrer lloc, el mateix grup ha presentat una moció per a la confecció d'un cens genètic dels gossos de les borges blanques a través de l'ADN i d'identificació de l'animal a partir d'una mostra biològica. L'Equip de Govern hi ha votat en contra i la moció no ha prosperat, en considerar que cal estudiar la iniciativa legalment. L'Equip de Govern també ha recordat que ja s'han emprès accions en aquest sentit, com és el cas de reunions amb l'empresa que s'encarrega de fer els censos i les proves d'ADN i algunes consultes a professionals del sector veterinari i del sector legal.

El Ple de les Borges d'aquest 26 de gener