El Ple de les Borges referma el seu compromís amb l’educació i declara d’especial interès i utilitat les obres de l’Escola Joan XXIII

29/09/2022

El Ple ordinari de l’Ajuntament de les Borges Blanques d’aquest dijous, 29 de setembre, ha aprovat per unanimitat la declaració d’especial interès i utilitat municipal de les obres a la façana, els lavabos i les escales de l'Escola Joan XXIII, a càrrec del Departament d’Educació, en considerar que són uns treballs de conservació i millora de l’edifici on està ubicada l’escola pública del municipi. La declaració permetrà una bonificació fiscal dels impostos lligats a les obres, i més endavant el Departament les executarà. Igualment, la sessió ha servit per aprovar una modificació de l’Ordenança fiscal que regula les taxes de documents administratius, i per debatre quatre mocions.

En concret, el Ple de les Borges ha donat llum verda amb els vots a favor de l’Equip de Govern i de l’oposició a la declaració d’especial interès municipal de la substitució dels baixants exteriors de la façana de l’Escola Joan XXIII, que són d’amiant, la renovació de les piques dels diferents lavabos i el canvi de paviment de les escales del centre. D’aquesta manera, el consistori borgenc reitera el seu compromís amb l’educació, després que aquest curs 2022-2023 s’hagi iniciat amb els centres educatius renovats.

Igualment, aquesta declaració permetrà bonificacions fiscals del 70% en l’Impost sobre construccions, instal·lacions i obres (ICIO), en la mesura que així ho estableix la Llei Reguladora de les Hisendes Locals i les Ordenances fiscals municipals, que contemplen aquesta exempció per a les obres que són declarades pel Ple d’especial interès o utilitat en termes socials, culturals, històrics, artístics o de foment de l’ocupació. En concret, suposarà una bonificació de 879,72 euros, que corresponen al 70% dels 1.256,74 euros de l’ICIO, per unes obres que són a càrrec del Departament d’Educació i tenen un cost de 36.217,35 euros.

Modificació de l’Ordenança fiscal que regula la taxa per expedir documents

El Ple també ha servit per aprovar per unanimitat una modificació de l’Ordenança fiscal número 13, que és la que regula la taxa d’expedició de documents administratius. Aquesta modificació permet corregir una incongruència administrativa i que d’ara endavant, hagin de pagar la taxa per expedir declaracions de ruïna tant les persones que la demanin voluntàriament com les que ho facin a instàncies de l’Ajuntament. En concret, el Ple ha servit per modificar aquesta Ordenança que suposava un greuge per aquelles persones que demanaven voluntàriament l’expedient i havien de pagar la taxa, mentre que l’import no es cobrava quan era l’Ajuntament qui instava el veí o la veïna a efectuar l’enderrocament. Arran de la seva aprovació al Ple, totes les persones que hagin de demanar una declaració de ruïna hauran d’abonar una taxa fixa de 190 euros.

Mocions

En l’àmbit de les mocions, la sessió ha servit per debatre quatre propostes de resolució presentades pel grup de Borges per la República, de les quals se n’han aprovat dues. En primer lloc, el grup ha presentat una moció que ha estat aprovada per unanimitat per a la redacció de les Normes Reguladores de Funcionament d'una bústia ètica i de bon govern del consistori, i en aquest sentit, l’Equip de Govern hi ha donat suport en la mesura que aquesta bústia ètica ja forma part del paquet de mesures que es va aprovar al Ple del 25 de novembre de 2021, quan es va donar llum verda al codi de conducta d’alts càrrecs de l’Ajuntament de les Borges.

En segon lloc, el grup de Borges per la República ha presentat una moció per la creació d'una sindicatura municipal de greuges, que no ha prosperat perquè l’Equip de Govern hi ha votat en contra, ja que, després d’haver-ne estudiat el contingut amb l’equip tècnic del consistori, es considera que la creació d’una sindicatura municipal de greuges és inviable econòmicament per una població com les Borges, ja que implicaria habilitar unes dependències fora del consistori perquè es pugui fer aquesta tasca, dotar la sindicatura d’un pressupost propi dins del pressupost municipal, i establir una remuneració per aquesta persona que fa de síndica i per a tot el personal que l’assessora per poder fer els informes que tenen implicacions legals, entre altres coses. D’aquesta manera, l’Equip de Govern considera que es tracta d’una figura inviable en un municipi com les Borges, tenint en compte que a la demarcació només existeix a Lleida i la Seu d’Urgell.

En tercer lloc, el Ple ha servit per debatre una moció presentada pel grup de Borges per la República per la redacció de les Bases d'un Pla Estratègic de Subvencions, que no ha tirat endavant. En aquest sentit, l’Equip de Govern hi ha votat en contra perquè considera que el fet d’elaborar unes bases perquè les subvencions tinguin un criteri unitari “seria una decisió que perjudicaria les diferents agrupacions borgenques, que tenen necessitats i objectius diferents”. En aquest sentit, l’alcaldessa de les Borges, Núria Palau, ha explicat que cal “respondre i buscar solucions reals als problemes de les entitats i estar a la seva vora per escoltar-les i ajudar-les”, i ha assegurat que “no hi ha fórmules màgiques per englobar-les a totes”.

En quart lloc, el grup de Borges per la República ha presentat una moció per l'elaboració d'un mapa metrominut de les Borges, amb l’objectiu d’incentivar la mobilitat a peu al municipi, que ha tirat endavant per unanimitat del Ple.

El Ple de les Borges d'aquest 29 de setembre del 2022