El Ple de les Borges aprova una ordenança per atorgar ajuts al veïnat que participa en competicions esportives fora de Catalunya

27/05/2022

El Ple ordinari de l’Ajuntament de les Borges Blanques d’aquest dijous, 26 de maig, ha aprovat per unanimitat la creació d’una ordenança reguladora per promoure que les persones esportistes del municipi puguin percebre ajuts per participar en competicions esportives que tinguin lloc fora de Catalunya. Igualment, la sessió ha servit per tirar endavant definitivament la compra d’una finca per ampliar el camí vell del cementiri, també per unanimitat, entre altres coses.

L’ordenança reguladora que s’ha aprovat al Ple estableix les bases per a la concessió de subvencions a esportistes no professionals de la capital garriguenca per la seva participació en campionats d'Espanya, d'Europa, del món i Jocs Olímpics. “Són persones que, amb la seva activitat, donen a conèixer el municipi, n’amplien el prestigi i, en definitiva, ens ajuden a projectar les Borges al món. Per això, considerem, han de rebre aquest suport per part de l’Ajuntament”, ha explicat l’alcaldessa de les Borges, Núria Palau, durant la sessió.

Darrers passos per eixamplar el camí vell del cementiri
La sessió plenària d’aquest mes de maig també ha permès aprovar per unanimitat els tràmits per completar el procés de compra d’una finca annexa al camí vell del cementiri, que servirà per eixamplar aquest camí en un punt que esdevé més estret i fer-lo més segur i, de retruc, solucionar els problemes d’evacuació d’aigües que pateix aquesta part del camí.

En concret, el Ple ha aprovat la relació de béns i drets i l’acord que acredita el pagament d’un preu just per la propietat, després que, aquest mes de febrer, la Comissió d’Urbanisme de Lleida donés el seu vistiplau al projecte i que el Ple Municipal del consistori borgenc donés llum verda a la declaració d’utilitat pública el passat mes de març. El Ple ha aprovat per unanimitat la despesa de 10.049 euros de la compra i, a continuació, s’iniciaran els procediments per dur a terme les obres, consistents en la construcció d’una bassa d’evaporació de l’aigua de la pluja, que s’instal·larà en aquesta finca.

Ordenances fiscals
El Ple d’aquest mes de maig també ha aprovat per unanimitat una modificació de l’ordenança reguladora de la taxa per l’ocupació de vies i terrenys d’ús públic a través de la qual la taxa de terrasses continuarà sense efecte fins al pròxim 30 de juny. Es tracta d’una mesura que es va començar a aplicar a l’inici de la pandèmia amb l’objectiu de donar suport a l’hostaleria local i que el consistori borgenc encara manté.

Igualment, la sessió també ha donat llum verda, per unanimitat, a una modificació de l’Ordenança Municipal de Convivència i Civisme, en la qual es s’ha aprovat establir reduccions del 50% en les sancions si la persona infractora en reconeix la responsabilitat i l’import s’abona en el termini de pagament voluntari.

També s’ha aprovat inicialment, i amb els vots a favor de tots els regidors i regidores, l’ordenança reguladora de les bases de la campanya ‘Compra i Descobreix Catalunya’, una iniciativa de la Xarxa de Barris Antics per fomentar l’activitat comercial de proximitat als centres històrics dels diferents municipis, i que compta amb l’adhesió de la capital garriguenca des de fa diverses edicions.

Així mateix, el Ple ha aprovat per unanimitat una modificació del pressupost municipal 2022 per tal de finançar un seguit d’actuacions per valor de 163.595 euros. Destaquen els 160.000 euros previstos per la Festa Major i els 3.000 euros de la Festa africana, que substitueix el Festival les Borges Negres. Igualment, el Ple ha servit per donar compte del període mitjà de pagament, de 16,62 dies en el primer trimestre de l’any, i de l’informe de morositat, amb cap factura impagada. El Ple també ha aprovat designar els dies 4 i 5 de setembre del 2023 com a festes locals, coincidint amb la Festa Major de les Borges, amb els vots a favor dels regidors i regidores de Junts per les Borges i de Borges per la República.

Mocions
En l’àmbit de les mocions, s’han debatut quatre propostes presentades pel grup municipal de Borges per la República, i n’ha tirat una endavant. En primer lloc, el grup municipal de Borges per la República ha plantejat reclamar al Bisbat de Lleida la devolució al municipi del campanar de les Borges i, en aquest sentit, la proposta no ha tirat endavant, perquè l’Equip de Govern hi ha votat en contra, en tenir dubtes seriosos que el plantejament de Borges per la República sigui legalment viable, ja que el campanar està unit a l’església i no es pot segregar. “No tenim, a més a més, cap prova documental evident que demostri que el campanar es pagués amb aportacions populars. Com que això no es pot demostrar, no té sentit iniciar un procediment, perquè implicaria malbaratar recursos dels borgencs i les borgenques”, ha dit l’alcaldessa, Núria Palau.

En segon lloc, Borges per la República ha proposat la realització d'un mural a la plaça Abadia sobre la cultura popular de les Borges, i l’Equip de Govern hi ha votat en contra perquè hi ha altres murals en marxa i altres projectes pendents, com el del Parc del Mas Roig. En tercer lloc, el grup municipal ha proposat dotar d'un servei de radiologia el CAP de les Borges Blanques. En aquest sentit, l’Equip de Govern hi ha votat en contra, davant la imminent reunió amb el Departament de Salut per tal de conèixer el Pla de Salut pel territori, i la proposta no ha sortit endavant. En quart i darrer lloc, Borges per la República ha proposat crear una comissió especial per a l’elaboració de bases reguladores per a l'atorgament d'ajuts personals a famílies monoparentals i famílies amb membres amb diversitat funcional i, en aquest sentit, l’Equip de Govern hi ha votat a favor i s’ha compromès a estudiar la proposta.

El Ple de les Borges d'aquest dijous, 26 de maig