El Ple de les Borges aprova les bases de la licitació de l’obra de construcció de l’Arxiu Comarcal de les Garrigues

31/07/2020

Al principi de la sessió es va dur a terme una declaració institucional contra l’arbitrarietat de la Fiscalia del Suprem i la cúpula del Poder Judicial, clarament en contra de Catalunya i de les preses i presos polítics; així com contra la resolució del Tribunal Suprem que tomba el 100.2 a la presidenta Carme Forcadell, i obre la porta per revocar el tercer grau, anul·lant la concessió del règim de flexibilització del Reglament penitenciari.


El Ple ordinari de juliol de l’Ajuntament de les Borges Blanques va aprovar l’expedient de contractació, el plec de clàusules administratives particulars, i el plec de prescripcions tècniques del contracte de l’obra civil, de construcció de l’Arxiu Comarcal de les Garrigues, en procediment obert simplificat, per un import d’1.918.434,91 euros, amb l’IVA inclòs, i autoritzar-ne la convocatòria durant aquest mes d’agost

En el transcurs de la sessió, també es va aprovar la modificació de les despeses pluriennals per a finançar la construcció de l’Arxiu Comarcal, ja que a causa de la pandèmia s’ha vist endarrerit uns mesos l’inici del treball, i per tant cal modificar el calendari de pagament dels treballs, quan comencin definitivament, previsiblement, abans d’acabar aquest any.

Igualment, el Ple també va aprovar la rebaixa del sostre d’edificació del Pla de Millora Urbana d’ordenació de volums de la parcel·la situada al carrer Vila de Tolouges, núm 4 de les Borges Blanques, per tal d’ajustar-lo a l’ordenament d’aquest sector urbà.

De la mateixa manera, es va donar llum verda inicialment a la modificació de l’ordenança fiscal número 7, reguladora de la taxa per l’ocupació de vies i terrenys d’ús públic, en relació als mercats, per a suspendre’n el cobrament de la taxa des de l’inici de la represa de l’activitat, el 12 de maig, després d’haver estat suspès arran de la Declaració d’Estat d’Alarma, fins al final del trimestre, el 30 de juny, per tal d’ajudar-los a dinamitzar l’activitat econòmica i a minimitzar els efectes de la davallada d’ingressos que han patit aquests mesos.

En la mateixa sessió, es va donar compte de l’informa del període mig de pagament del segon trimestre de 2020, que ha estat de 28,39 dies; i de l’informe de morositat corresponent al mateix trimestre, que ha estat de 0 factures pendents de pagament, per un import de 0 euros.
Finalment, en l’apartat de mocions, es va aprovar una moció de suport al Correllengua 2020, presentada per l’Equip de Govern de Junts per les Borges Blanques; una altra del mateix grup, de rebuig del plantejament que fa el Ministeri d’Hisenda a la FEMP, proposant que els consistoris que tenen estalvis els hi prestin a l'Estat.; i també resentada pel Grup Municipal de Junts per les Borges una darrera de suport al col.lectiu de Caçadors pel que fa a la nova llei 5/2020, ja que aprofitant l’actualització de la Llei, s’han introduït unes sancions que l’esmentat col·lectiu considera desmesurades, tot i que la moció fa una excepció en aquelles que afecten al furtisme i al maltractament animal.
Pel que fa a la resta de mocions, presentades pel Grup Municipal Borges per la República, també es van aprovar totes tres, una per denunciar l'espionatge polític i demanar aclariment dels fets del "catalangate"; una altra per ratificar el posicionament en contra de la Monarquia Espanyola; i la darrera per ratificar el posicionament en contra de la pròrroga o ampliació de les concessions de les autopistes AP-2 i AP-7.

El Ple de les Borges aprova les bases de la licitació de l’obra de construcció de l’Arxiu Comarcal de les Garrigues