El Ple de les Borges aprova el compte general 2019 amb una rebaixa del rati de deute viu fins el 34,83%

24/09/2020

El Ple ordinari de setembre de l’Ajuntament de les Borges Blanques ha aprovat, aquest dijous, amb els 7 vots a favor de Junts per les Borges, i 6 en contra de Borges per la República, el compte general de la corporació corresponent a l’exercici 2019, el qual, segons informe d’intervenció, constata una rebaixa del rati de deute viu fins el 34,83%, gràcies en bona mesura a haver finalitzat l’amortització del préstec més important que hi havia pendent a l’organisme, des de fa més de 15 anys, per un import de 4.200.000 euros.

En el mateix informe, entre altres, també es constata que el període mig de pagament a proveïdors del darrer trimestre de 2019 va ser de 20,25 dies; un estalvi durant l’exercici de 593.719, 23 euros; un romanent de tresoreria per a despeses generals de 717.864,57 euros; i un grau d’execució del pressupost de despeses del 87,64%, i d’ingressos del 82,77%.

Igualment, el Ple també ha ratificat el Decret d'Alcaldia núm. 354/2020 de 3 de setembre d'esmena d'errors en el procediment de contractació de l'obra 'Construcció de l'Arxiu comarcal de les Garrigues', ja que encara faltava incloure la partida corresponent al Pla de Seguretat i Salut, amb un import de 23.023,23 euros, amb 7 vots favorables de l’Equip de Govern i 6 abstencions de l’oposició.

De la mateixa manera, amb 7 vots favorables de l’Equip de Govern i 6 abstencions de l’oposició, també ha aprovat la proposta de modificació de la delimitació de la Trama Urbana Consolidada (TUC) de les Borges Blanques, per adequar-la al Pla d’Ordenació Urbanística Municipal (POUM) en la qual, en conjunt, s’han incorporat per una banda els àmbits que tenen característiques i vocació per a la implantació d’usos comercials per la seva importància en temes de trama constituint creixements densos i per l’altra els punts associats a actuacions de millora dels accessos a la ciutat.

En la mateixa sessió, s’ha aprovat per la unanimitat dels 13 regidors l’elecció de Jutge de Pau Titular i Substitut, per als quals es proposaven mantenir en els càrrecs, respectivament, als actuals membres, Joan Falcó i Jaume Joan Viñuales.
Tot seguit, també per unanimitat, s’ha donat llum verda a la proposta de designació de festes locals de l’Ajuntament de les Borges Blanques per a l'any 2021, que seran el dies 6 i 7 de setembre, i que corresponen, com cada any, al dilluns i dimarts de Festa Major.

Les mocions

Finalment, en l’apartat de mocions, s’han debatut tres mocions presentades pel Grup Municipal Borges per la República. La primera fa referència a la proposta de compra i museïtzació de l’immoble conegut com Cal Menso, un habitatge de tres plantes i un àtic, del 1789, i situat a la confluència del carrer del Carme amb la Plaça de l’1 d’octubre, i que ha estat objecte de diverses reformes, com la que va tenir lloc a principis de segle XX, encarregada a l’arquitecte Francesc de Paula Morera i Gatell. L’equip de govern de Junts per les Borges ha explicat que n’ha consultat la viabilitat legal als serveis jurídics municipals els quals han assenyalat que aquesta fórmula no és adequada per poder votar a favor de la moció, ja que, en tot cas, hauria de ser "estudiar les opcions de compra", més que no pas "comprar", ja que l'adquisició directa de qualsevol bé per part de l'Ajuntament requereix la tramitació d'un expedient i no es pot acordar directament a través d'una moció; a la vegada que també requereix l'existència de la corresponent partida al pressupost, i que primer s’hagi acordat un preu raonable amb el propietari, d’acord amb les condicions de conservació i els treballs necessaris de rehabilitació, motius pels quals han votar en contra els 7 regidors de Junts per davant dels 6 favorables dels proponents.

Pel que fa a la segona, la qual reclamava avançar cap a una fiscalitat més justa i progressiva, els 7 integrants de l’Equip de Govern hi han votat en contra, ja que, segons l’alcalde Enric Mir, l’actual fiscalitat borgenca ja és justa i progressiva, i a més a més sense increments significatius en els darrers 9 anys, en els quals Mir ha estat al capdavant del consistori. Així, l’alcalde ha recordat que no s’han aplicat contribucions especials en cap cas, tot i les nombroses millores evidents en carrers, places i serveis públics. Mir també ha afegit que l’actual sistema ja contempla la progressivitat, en base al valor dels respectius béns immobles de cada persona contribuent.

La tercera i darrera moció demanava la identificació i retirada de fibrociment dels edificis públics de les Borges; la qual l’Equip de Govern també ha votat en contra, ja que els tècnics municipals han valorat que actualment la presència de fibrociment en les instal·lacions municipals és molt poc rellevant, i ja està prevista la seva retirada en pròxims períodes.

El Ple de les Borges aprova el compte general 2019 amb una rebaixa del rati de deute viu fins el 34,83%