El Ple de les Borges aprova congelar la majoria d’ordenances fiscals i incorporar-ne una nova per als caixers automàtics al carrer

30/10/2020

El Ple extraordinari de l’Ajuntament de les Borges Blanques va aprovar, aquest dijous, la congelació de la gran majoria d’ordenances fiscals, ja que només preveu petites modificacions i actualitzacions de 8 normes, i la introducció d’una nova, sobre la taxa per la instal·lació de caixers automàtics amb accés directe des de la via pública, del total de 30 que a partir d’ara hi haurà vigents, per a l’exercici 2021.

Així, a partir del pròxim any fiscal, els contribuents borgencs veuran com s’ha congelat l’Impost sobre Béns Immobles (IBI), corresponent a l’ordenança fiscal número 1, i només s’ha introduït el límit del 50% de la inversió, a la bonificació de la inversió en instal·lacions noves d’aprofitament tèrmic o elèctric homologades; així com el fet de comptar a partir d’ara, en les bonificacions corresponents, a les famílies nombroses en funció dels integrants de la unitat familiar que constin en el carnet de família nombrosa.

Pel que fa a l’ordenança fiscal 7, la que regula la taxa per l’ocupació de vies i terrenys d’ús públic, s’ha incorporat el preu per a l’ocupació extraordinària per activitats puntuals, que serà de 2 euros al dia, per cada taula amb 4 cadires, ja que fins ara no estava establerta una quantia fixa. Igualment, s’incorpora a l’ordenança fiscal 9, la que fa referència a la taxa per prestació de serveis en cementiris, els preus dels nous nínxols construïts aquest any 2020, ja que la resta de serveis es mantenen congelats. Així, tot i haver augmentat els costos reals de construcció en un 9,4%, el consistori borgenc només hi repercutirà un 6%, pel que un nínxol de la 1a fila, passarà a costar 840 euros, en lloc dels 800 euros que costen els construïts amb anterioritat a aquest any.

En relació a l’ordenança fiscal número 11, la que regula els serveis a la piscina municipal, s’ha fet una simplificació de les moltes tarifes diferents que hi havia, però mantenint congelats els preus de les mateixes. Una solució similar s’ha dut a terme a l’ordenança fiscal 13, la que regula l’expedició de documents administratius, en la qual s’ha suprimit un epígraf específic per a un tipus d’obres que ja no s’utilitzava, però s’ha mantingut congelat el preu de la resta. En canvi, l’ordenança 18, la que regula la recollida d’escombraries, s’ha hagut d’augmentar un 3% degut a l’increment del cànon per entrar residus a l’abocador i per l’entrada en funcionament, aquest 2020, del nou servei de recollida vegetal.

En el darrer bloc d’actualitzacions hi ha l’ordenança fiscal número 24, la que regula els serveis de la Llar d’Infants, en la qual només augmenta 10 cèntims el preu del dinar, que passa d’1,90 a 2 euros; i l’ordenança número 25, la que regula els preus públics de la Fira de l’Oli, que manté congelades les tarifes, tot i fer-hi constar bonificacions que ja s’aplicaven però no hi constaven formalment, i conceptualitzar diferent els costos, per a poder beneficiar als expositors i que s’estalviïn una part de l’IVA.

Nova ordenança de caixers automàtics al carrer
Finalment, la sessió va donar llum verda a la creació de l’ordenança fiscal número 30, que a partir d’ara regularà la taxa per la instal·lació de caixers automàtics a les façanes dels immobles amb accés directe des de la via pública. Així, per als carrers de 1a categoria, les entitats financeres hauran d’abonar anualment, per cada caixer automàtic instal·lat, 1.065 euros, per als de 2a categoria, 475 euros, i per als de 3a categoria 420 euros.

Darrer tràmit del ple per a la construcció de l’Arxiu Comarcal
Igualment, el Ple extraordinari va aprovar l’adjudicació del contracte administratiu de l’obra de construcció de l’Arxiu Comarcal de les Garrigues a les Borges Blanques, l’últim tràmit del ple abans d’iniciar-se la seva construcció, que es preveu que s’acabi a mitjans de l’any 2020. Així, a la licitació que es va aprovar en el ple de juliol, amb un preu de sortida d’1.941.458,14 euros, a executar en tres anualitats, s’hi ha presentat un total de 9 empreses, i després que els tècnics municipals hagin obert els diferents sobres digitals, i valorat les propostes enviades, han determinat que la proposta guanyadora és la d’una empresa de les comarques lleidatanes, per un preu de 1.621.117,55 euros, amb l’IVA inclòs, i un resultat de 86 punts, bastant per damunt de la segona millor proposta, que n’ha obtingut 69,17.

Enric Mir desmenteix la negativa a permetre l’assistència telemàtica al Ple
D’altra banda, l’alcalde Enric Mir, en nom de tot l’Equip de Govern, ha volgut desmentir un comunicat emès per Borges per la República, partit amb 6 regidors a l’oposició a l’Ajuntament de les Borges Blanques, per justificar el fet que no van voler assistir al Ple extraordinari, a causa d’una suposada negativa o no resposta a la seva petició a permetre’ls participar-hi telemàticament.

Mir ha exposat que el tècnic informàtic els va enviar aquest dijous al migdia l’enllaç per a poder-hi accedir mitjançant la plataforma Zoom, tal i com es va acordar dimecres en la reunió de la Junta de Govern, i una vegada aquest tècnic va finalitzar la seva tasca en el Tribunal de Proves per a cobrir la plaça de la Secretaria municipal. Així, l’alcalde borgenc ha lamentat aquest estil poc honest de fer política i els ha convidat a demostrar aquesta suposada negativa amb algun document o text electrònic que ho acrediti i ha recordat que el correu de l'oposició anunciant la seva no assistència es va enviar just després que el tècnic informàtic els enviés l'enllaç per a participar-hi telemàticament.

El Ple de les Borges aprova congelar la majoria d’ordenances fiscals i incorporar-ne una nova per als caixers automàtics al carrer