El Ple de l’Ajuntament de les Borges congela les Ordenances Fiscals per a l’any 2022

28/10/2021

El Ple extraordinari de l’Ajuntament de les Borges Blanques d’aquest dijous, 28 d’octubre, ha aprovat la modificació de quatre ordenances fiscals, de la trentena que hi ha vigents, per a l’exercici 2022. En concret, les modificacions serviran per incloure noves bonificacions per a la col·locació de plaques solars i tèrmiques als habitatges, empreses i comerços i per al canvi als vehicles elèctrics i híbrids. Igualment, es flexibilitzarà el pagament dels materials de la llar d’infants i es modificarà la taxa d’escombraries per adaptar-la al preu del servei.

Així, a partir del pròxim any fiscal, els contribuents borgencs que col·loquin plaques solars i tèrmiques als seus habitatges plurifamiliars, empreses i comerços es podran beneficiar d’una bonificació de fins al 50% de l’Impost de Béns Immobles (IBI), durant un període de cinc anys. Fins al moment, només podien optar a aquesta bonificació les persones que apostessin pels sistemes d’aprofitament de l’energia del sol en edificis unifamiliars i, amb la modificació de l’ordenança fiscal número 1, també hi podran optar els blocs de pisos plurifamiliars, les empreses i els comerços. En concret, aquesta bonificació per als edificis plurifamiliars s’atorgarà en funció del coeficient que representi l’immoble en el marc de la comunitat de propietaris.

Bonificacions en la taxa de circulació dels vehicles elèctrics i híbrids
Pel que fa a l’Ordenança Fiscal número 4, que regula l’impost sobre els vehicles de tracció mecànica, el Ple ha aprovat una modificació a través de la qual les persones titulars de vehicles elèctrics i híbrids rebran bonificacions del 50% en l’impost de la circulació. Es tracta d’una mesura que es tira endavant amb l’objectiu d’incentivar el pas cap al vehicle elèctric i avançar cap a una descarbonització de les Borges. En concret, la bonificació serà per un termini de quatre anys per als vehicles elèctrics i de gas i de dos anys per als híbrids.

Flexibilització en el pagament de la llar d’infants
El Ple extraordinari també ha servit per aprovar una modificació en l’Ordenança que regula el preu públic de la llar d’infants i que servirà per flexibilitzar el pagament de la taxa de materials. Fins ara, els usuaris i les usuàries de la llar d’infants havien de pagar 20 euros cada 6 mesos en concepte de materials i ara, aquesta taxa es fraccionarà, de manera que s’hauran de pagar 4 euros al mes. Aquest canvi es durà a terme per tal que els i les alumnes que s’incorporin durant el curs només hagin de pagar els materials que realment han utilitzat.

Igualment, també s’ha modificat l’Ordenança número 18, que regula la taxa de recollida d’escombraries. En concret, es farà una actualització de la taxa per ajustar-la al preu del servei que cobra la concessionària, i suposarà un increment d’entre 0,68 euros i 1,67 euros al mes, en funció del tipus de tarifa. Les ordenances fiscals han tirat endavant amb els vots a favor de l’Equip de Govern i amb els vots en contra dels regidors i regidores de Junts per la República.

Canvis al quadre de sancions per les infraccions viàries
El Ple també ha servit per aprovar l’Ordenança de Circulació de les Borges i el nou quadre de sancions relacionat amb la seguretat viària per adaptar-la al preu que marca la legislació vigent. El consistori borgenc va delegar la gestió i la recaptació de les sancions relacionades amb les infraccions dels vehicles de motor i de seguretat viària a la Diputació de Lleida i aquesta ha demanat a l’Ajuntament que modifiqui el quadre de sancions, concretament les faltes lleus, ja que es trobaven per sota del preu mínim establert per aquestes sancions. La nova Ordenança ha estat aprovada amb els vots a favor de l’Equip de Govern i l’abstenció del grup municipal de Borges per la República.

El Ple de l’Ajuntament de les Borges congela les Ordenances Fiscals per a l’any 2022