El Ple de juliol de les Borges aprova la nova ordenança de convivència i civisme

26/07/2019

El Ple ordinari de juliol de l’Ajuntament de les Borges Blanques va aprovar inicialment aquest dijous al vespre la nova ordenança de convivència i civisme, després d’un procés participatiu iniciat a finals del 2018 i en el qual es van recollir una vintena d’aportacions de la ciutadania.

Així, després d’un període de 30 dies d’exposició pública en el qual encara es podran fer al·legacions, l’ordenança quedarà aprovada si no n’hi ha cap o s’haurà de ratificar en el següent ple, si n’hi hagués alguna. Cal recordar que la nova ordenança servirà per regular unes normes de conducta pel que fa al comportament a la via pública i als espais públics, així com un règim d’infraccions i sancions per fets o conductes que suposin l'incompliment de les obligacions o prohibicions establertes en la pròpia ordenança municipal.

Igualment, el Ple també va aprovar la delegació de competències a la Junta de Govern Local, que només ajusta un petit canvi normatiu sobre la possibilitat de bonificar impostos d’obres quan hi hagi un interès social per al municipi, i que ara recaurà exclusivament en el Ple, d’acord amb la legislació corresponent.

De la mateixa manera, es va aprovar el compte general de la corporació 2018, en el qual destaquen un romanent de tresoreria d’1.043.947,91 euros, un rati de deute viu de 52,17% i un període mig de pagament del darrer trimestre de 18,02 dies, entre altres.

En la mateixa sessió, es va dur a terme l’aprovació inicial de la modificació del pressupost 2019, que augmenta 636.864,02 euros i que, amb la correcció de diverses partides de subvencions d’altres administracions, permetrà actualitzar les previstes per a poder comprar maquinària de neteja de la via pública, un bany públic, consignar el pagament de l’inici de la construcció de l’Arxiu Comarcal, reparar el camí al polígon, adquirir materials per a reparacions i manteniment de les vies públiques, comprar dues noves cistelles de bàsquet per al pavelló, i dur a terme una campanya turística, entre altres despeses de sous i urbanitzacions de carrers del municipi.

També es va veure l’expedient amb la proposta de dies laborals declarats festius locals per al 2020, que van quedar fixats per al 7 i el 8 de setembre; es va aprovar el conveni de col·laboració amb el Consell Comarcal de les Garrigues per a regular els serveis de proximitat a la Gent Gran de la comarca; i es va donar compte de l’informe de morositat, en el qual només constaven dues factures pendents de pagament, per un import de 150 euros.

Finalment, es va donar compte del període mig de pagament del 1r trimestre del 2019, situat en 20,64 dies; i es va aprovar una moció de suport al Correllengua 2019.

El Ple de juliol de les Borges aprova la nova ordenança de convivència i civisme