Distribució de la gespa del Camp Municipal d’Esports

Aquests dies els serveis municipals han començat a atendre les demandes de gespa artificial que es van rebre en el termini establert. En previsió que no hi hagi gespa per a tothom (s'han rebut 41 sol·licituds que representen un total de 4638  de gespa), l'ordre d'entrega que se seguirà serà el següent:

Ordre d’entrega

Número de sol·licituds

Superfície demanada (m2)

Centres educatius

2

673

Entitats

3

335

Clubs esportius

2

640

Particulars

32

2400

Negocis i altres

2

590

 

Aclariments:
- en relació amb les sol·licituds de particulars, es prioritzaran aquelles de menys metres quadrats a fi i efecte d'atendre com més demandes millor;
- se serviran comandes d'un mínim de 50 m² per evitar trossejar els rotlles. En cas de comandes de menor superfície, es facilitarà el contacte entre sol·licitants per així arribar a la superfície mínima;
- Altres es refereix a una sol·licitud de gespa per a un ús puntual que, per tant, no s'ajusta a la voluntat del govern municipal d'allargar la vida útil a aquesta gespa;
- en cas d'un nou recanvi de la gespa artificial del Camp Municipal d'Esports, l'Ajuntament donarà prioritat a aquelles sol·licituds que no hagin pogut ser ateses; i
- el servei de descàrrega de la gespa per part del personal municipal al punt d'entrega assenyalat pel sol·licitant serà amb bolquet. Qualsevol altre tipus de descàrrega i la manipulació dels rotllos anirà a càrrec del sol·licitant.

Distribució de la gespa del Camp Municipal d’Esports