Campanya de l'oliva.

La campanya de l’oliva d’enguany presenta, més que altres anys, un risc de patir possibles furts. L’Ajuntament de les Borges, d’acord amb la inquietud de famílies pageses i amb la col·laboració de la Policia Local, Mossos d’Esquadra i les dues cooperatives de les Borges, organitza aquesta xerrada amb la intenció de donar difusió a pautes de prevenció d’aquests furts i també de combatre l’alarmisme que podria generar un episodi de furtivisme.

Campanya de l'oliva.