Actes vandàlics a la gatera

Durant les últimes setmanes la Gatera situada al C. de la Cavalleria ha patit diversos actes vandàlics que han comportat la mort de dos gats i diverses destrosses de l'espai habilitat pels animals.

L’article 39/2023 de la Llei estatal de Benestar Animal atribueix la competència de la gestió dels gats comunitaris a l'administració local que, en el nostre municipi, es gestiona conjuntament amb l'associació ResCats que és l'encarregada de la intervenció a les colònies.

En aquest sentit, cal recordar que els gats no estan únicament presents a les nostres llars, també convivim amb ells al carrer, són gats que viuen en llibertat i formen part de la fauna urbana del poble.

L'Ajuntament prendrà mesures a fi i efecte de fomentar la convivència entre el veïnat i els gats comunitaris, i de millorar també el benestar d'aquests animals.

Rescats