Indústria

Les Borges Blanques és capital de la comarca de Les Garrigues i està situada en la zona de contacte entre els sectors de reg del Canal d'Urgell i els altiplans de la Depressió Central. Disposa d'una excel·lent xarxa de comunicacions que inclou les carreteres N-240 i C-233, l'autopista de l'Ebre, diverses carreteres locals i la línia ferroviària Barcelona-Lleida, amb parada pròpia al Municipi.

Així mateix, fruit de la seva bona ubicació i altres factors positius, les Borges disposa de dos polígons industrials: el de Les Verdunes (propietat de l'Institut Català del Sòl i gestionat per l'Ajuntament) i el polígon de grans indústries anomenat Castellots.