Urbanització parcial del Raval de Lleida

PROJECTE D’URBANITZACIÓ PARCIAL DEL RAVAL DE LLEIDA – TRAM 1