Resolucions Judicials any 2021

 - Sentència núm. 126/2021, de 19 de maig de 2021, relativa al procediment ordinari 402/2015 que estima el recurs interposat per la mercantil General d'Olis i Derivats, S.L. Contra els decrets d'alcaldia 67/2015 de data 21 de maig de 2015; contra l'Acord de la Junta de Govern Local de les Borges Blanques, de data de 30 d'octubre de 2019 i contra el Decret 8/2020, de l'Ajuntament de les Borges Blanques, de data 8 de gener 2020, declarant la nul·litat dels mateixos i en conseqüència, no procedeix a l'enderroc dels onze elements i eliminació de la bassa d'oleàcies, ni tampoc dels dipòsits de ferro per oli de pinyola, quatre dipòsits d'acer inoxidable i de l'embassament de recollida d'aigues residuals. Feu clic aquí per obrir la sentencia