Borsa de treball de tècnic/a cultura

Edicte aprovació de les bases i convocatòria per la borsa d’un auxiliar de tècnic de cultura de l’Ajuntament de les Borges Blanques

Havent-se aprovat mitjançant acord de la Junta de Govern Local de les Borges Blanques, de data 25 de gener de 2023, les Bases reguladores del procés per a formar una borsa de treball d’auxiliar tècnic de cultura de l’Ajuntament de les Borges Blanques, concurs oposició, procediment de màxima urgència, s’obre el termini de presentació de sol·licituds que serà de 10 dies naturals a comptar de l’endemà de la publicació al Butlletí Oficial de la Província. S’adjunten les Bases reguladores que regiran la Convocatòria.

"convocatòria i bases del procés selectiu per a la constitució d’una borsa de treball d’auxiliar tècnic de cultura de l’ajuntament de les Borges Blanques – concurs oposició – procediment de màxima urgència"