Objectius d'estabilitat pressupostària i sostenibilitat financera i/o nivell d'endeutament

Cada ens ha de realitzar de forma trimestral un informe d’Intervenció que s’ajusti al que determina la Llei Orgànica 2/2012, de 27 d’abril, d’Estabilitat Pressupostària i Sostenibilitat Financera, del compliment dels objectius d’estabilitat pressupostària. 

 

 

1r Trimestre 2024
Pressupost inicial 2024
Liquidació del pressupost 2023

 

4t Trimestre 2023
3r Trimestre 2023
2n Trimestre 2023
1r Trimestre 2023
Pressupost inicial 2023
Liquidació del pressupost 2022
4t Trimestre 2022
3r Trimestre 2022
2n Trimestre 2022
1r Trimestre 2022
Pressupost inicial 2022
Liquidació del pressupost 2021
4t Trimestre 2021
3r Trimestre 2021
2n Trimestre 2021
1r Trimestre 2021
Pressupost inicial 2021
Liquidació del pressupost 2020
4t Trimestre 2020
3r Trimestre 2020
2n Trimestre 2020
1r Trimestre 2020
Pressupost inicial 2020
Liquidació del pressupost 2019
4t Trimestre 2019
3r Trimestre 2019
2n Trimestre 2019
1r Trimestre 2019
Pressupost inicial 2019
Liquidació del pressupost 2018

Informe sobre el compliment de l'objectiu d'estabilitat, objectiu de deute públic i la regla de la despesa

4t Trimestre 2018

3r Trimestre 2018
2n Trimestre 2018
1r Trimestre 2018
Pressupost inicial 2018
Liquidació del pressupost 2017
Informe sobre el compliment de l'objectiu d'estabilitat, objectiu de deute públic i la regla de la despesa
4t Trimestre 2017
3r Trimestre 2017
2n Trimestre 2017
1r Trimestre 2017
Pressupost inicial 2017
Liquidació pressupost 2016 
4rt Trimestre 2016
3r Trimestre 2016
2n Trimestre 2016
 
1r Trimestre 2016
4t Trimestre 2015