MODIFICACIÓ PUNTUAL DEL PLA D’ORDENACIÓ URBANÍSTICA MUNICIPAL

MODIFICACIÓ PUNTUAL DEL PLA D’ORDENACIÓ URBANÍSTICA MUNICIPAL

EN MATÈRIA D’ESTABLIMENT DE QUOTES DE PARTICIPACIÓ EN LES INFRAESTRUCTURES COMUNES DE L’ÀMBIT A PONENT DEL CANAL D’URGELL