LÍNIA DE SUBVENCIONS PER EL PAGAMENT DE LLOGUER PER FAMÍLIES EN RISC D’EXCLUSIÓ SOCIAL

La Generalitat de Catalunya ha obert una convocatòria de subvencions per al pagament de lloguer adreçada a sectors de població en risc d'exclusió social

La convocatòria s’adreça a persones físiques que siguin titulars d'un contracte de lloguer de l'habitatge que constitueixi el seu domicili habitual i permanent.

L’import màxim de la subvenció pot anar del 20% al 40% de l’import anual de lloguer, amb un màxim de 2.400 € anuals per habitatge

El termini per presentar les sol.licituds finalitza el dia 3 de juliol de 2020.

Per a més informació podeu consultar les bases i la convocatòria als enllaços següents.

Bases

Convocatòria

Els models dels impresos normalitzats de les sol·licituds es poden obtenir a les dependències que s'indiquen al web habitatge.gencat.cat i a l'Oficina Virtual de Tràmits (http://tramits.gencat.cat).