Carrer Sant Josep

Memòria valorada de la renovació del clavegueram al carrer Sant Josep