Secció actual:
Viure a les Borges
Seccions:
Ets a: Portada > Viure a les Borges > Què passa a les Borges?

Les Borges treu a licitació la urbanització dels carrers Maria Lois i Avemaria

28/08/2019

La Junta de Govern Local de l’Ajuntament de les Borges Blanques ha tret a licitació les obres d’urbanització dels carrers Maria Lois López i Avemaria de la capital garriguenca.

Segons ha exposat el regidor d’Urbanisme, Daniel Not, el Plec de clàusules administratives particulars del contracte d’urbanització del carrer Maria Lois López preveu que aquest s’adjudiqui pel procediment obert simplificat abreujat, el que significa que s’utilitzarà un únic criteri sobre la base del millor preu. Així, el pressupost base de licitació consignat en el projecte és de 60.128,08 euros, amb l’IVA inclòs, amb un termini màxim d’execució de dos mesos i mig, i les propostes s’han de presentar abans del dimecres, 4 de setembre del 2019, mitjançant l’eina Sobre Digital, integrada en la Plataforma de Serveis de Contractació Pública de Catalunya, accessible a l’adreça web següent:
https://contractaciopublica.gencat.cat/ecofin_pscp/AppJava/cap.pscp?reqCode=viewDetail&keyword=borges&idCap=1005135&ambit=5&.

En canvi, el Plec de clàusules administratives particulars del contracte d’urbanització del carrer Avemaria de les Borges Blanques, preveu que sigui adjudicat per procediment obert simplificat, el que implica que en aquest cas hi haurà diversos criteris de valoració, més enllà del preu, com l’ampliació del termini de garantia i la reducció del termini d’execució de l’obra. Així, l’objecte de les obres serà el d’urbanitzar els 140 metres lineals del carrer Avemaria, fins a enllaçar al carrer Joan Maragall, i inclou l’execució de les següents partides principals d’obra: instal•lació de l’enllumenat; paviment de panot de voreres; paviment mescla bituminosa en calent; rebliment amb sorra de rases; vorada remuntable; tot-ú artificial; rebliment amb material seleccionat de rases; i tub PEAD PE100 DN110. En aquest cas, el pressupost base de licitació consignat en el projecte és de 186.744,52 € IVA inclòs, el termini d’execució de l’obra és de dos mesos, i i les propostes es poden presentar fins el dimecres, 18 de setembre del 2019, mitjançant l’eina Sobre Digital, integrada en la Plataforma de Serveis de Contractació Pública de Catalunya, accessible a l’adreça web següent:
https://contractaciopublica.gencat.cat/ecofin_pscp/AppJava/cap.pscp?reqCode=viewDetail&keyword=borges&idCap=1005135&ambit=5&.

  • Facebook
  • TwitThis
  • del.icio.us
  • Technorati
  • latafanera
  • Meneame
  • MySpace

La Junta de Govern Local de l’Ajuntament de les Borges Blanques, d’aquest dimecres, 28 d’agost del 2019.

Ajuntament de les Borges Blanques

Ajuntament de les Borges Blanques

C/ del Carme, 21
25400 Les Borges Blanques

Tel: 973 14 28 50
Fax: 973 14 31 70